Home
Over Agripoort
Gebruikte melkmachines
Gebruikte melkkoeltanks
Gebruikte opslagtanks
Gebruikte voercomputers
Landbouwmachines
Mini melkers (nieuw)
VacuŘmpompen
Onderdelen
Contact
Route

Dit is de website van Agripoort/Gebruiktemelkmachines.com. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden en bepalingen instemt.

AANSPRAKELIJKHEID
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht, prijswijzingen zijn derhalve voorbehouden.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit- of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Aan de inhoud van deze website kunnen géén rechten worden ontleend.

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

COPYRIGHT
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Agripoort/Gebruiktemelkmachines.com en de respectievelijke eigenaren van beeld- en/of tekstmateriaal.

CREDITS
Content: Agripoort/Texted
Concept & vormgeving: Fuzzy Faces
Realisatie: Jixaw Websolutions
Fotografie: Agripoort en Stockxpert

Copyright © Agripoort 2009. Alle rechten voorbehouden.
 

Contact
Bel +31-13-5072170
info@agripoort.com
Meer weten?
Veelgestelde vragen
Privacy |Disclaimer |Algemene voorwaarden